O NAS

Jesteśmy biurem rachunkowym oferującym profesjonalną obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Zapewniamy wysoką jakość obsługi i wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawno-podatkowych.

Prowadzimy księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję podatkową. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.